میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر گرامی

میلاد حضرت معصومه (س) و روز دختر گرامی باد مرغ دلم راهی قم می شود در حرم امن تو گم می شود کوثر نوری به کویر قمی آب حیات دل این مردمی عمه سادات سلام علیک روح عبادات سلام علیک شرکت آزادراه تبریز ارومیه (پل میانگذر)

1400/03/22